Neformálně pečující

Pracovní setkání s poskytovateli (sociálních) služeb pro neformální pečující v Plzeňském kraji

Pracovní setkání s poskytovateli (sociálních) služeb pro neformální pečující v Plzeňském kraji, které se konalo dne 13.12.2023 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Podpora pro neformálně pečující - Educante z.s.

Registrované sociální služby, které jsou hojně rozšířené, poskytují péči osobám, o které je pečováno. Žádná se však nemůže věnovat cíleně pečujícím osobám, protože tito lidé nejsou v seznamu ohrožených osob dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

PEČUJ DOMA DIAKONIE ZÁPAD

Drtivá většina dlouhodobé sociální a zdravotní péče je v ČR poskytována neformálními pečujícími. Dle údajů Institutu pro sociální politiku a výzkum se v 70-90 % případů o osoby dlouhodobě nemocné a osoby s postižením starají jejich rodinní příslušníci a příbuzní, a to v domácím prostředí.

KDO JE NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ

Neformální pečující se starají převážně o seniory, ale i mladší dlouhodobě nemocné a osoby se zdravotním postižením.