Aktuality

Podpora pro neformálně pečující - Educante z.s.

Registrované sociální služby, které jsou hojně rozšířené, poskytují péči osobám, o které je pečováno. Žádná se však nemůže věnovat cíleně pečujícím osobám, protože tito lidé nejsou v seznamu ohrožených osob dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Nábytková banka Plzeňského kraje

V příloze naleznete leták s bližšími informacemi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu o dětských skupinách

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu Národního plánu obnovy o budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

PEČUJ DOMA DIAKONIE ZÁPAD

Drtivá většina dlouhodobé sociální a zdravotní péče je v ČR poskytována neformálními pečujícími. Dle údajů Institutu pro sociální politiku a výzkum se v 70-90 % případů o osoby dlouhodobě nemocné a osoby s postižením starají jejich rodinní příslušníci a příbuzní, a to v domácím prostředí.

KDO JE NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ

Neformální pečující se starají převážně o seniory, ale i mladší dlouhodobě nemocné a osoby se zdravotním postižením.

Místní akční skupiny (MAS)

Co jsou MAS Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.