PEČUJ DOMA DIAKONIE ZÁPAD

16. října 2023 12:11, Markéta Trhlíková

Drtivá většina dlouhodobé sociální a zdravotní péče je v ČR poskytována neformálními pečujícími. Dle údajů Institutu pro sociální politiku a výzkum se v 70-90 % případů o osoby dlouhodobě nemocné a osoby s postižením starají jejich rodinní příslušníci a příbuzní, a to v domácím prostředí. Jedná se o péči bezplatnou, která je ovšem pilířem našeho sociálního systému a její význam roste s demografickým trendem stárnoucí populace. Přesto tito pečující narážejí na problém nedostatečné a nesystémové podpory, chybí jim informace o správné péči, o státní finanční podpoře i dalších možnostech a službách, které domácí péči ulehčují.


Jak dokládají výzkumy Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE, je důsledkem nedostatečné podpory a malé informovanosti psychické a fyzické vyčerpání více než 90 % neformálních pečujících. Mnohdy pečují sami, jsou na pokraji zhroucení, v sociální izolaci a v důsledku náročné péče se mnozí ocitají ve finanční tísni. To vše ohrožuje nejen kvalitu poskytované péče, ale také jejich vlastní duševní a fyzické zdraví.

Celorepublikovou kontinuální podporu neformálních pečujících organizace poskytuje již od roku 2013. Činnost Diakonie ČCE se zaměřuje na zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a osob, které o ně pečují a přispívá k udržitelnosti domácí péče zejména pomocí zvýšení dostupnosti podpory a informovanosti pečujících, edukace, svépomocných podpůrných činností a důrazem na prevenci. Organizace svými aktivitami každoročně podpoří více než 1500 neformálních pečujících, kteří získají pocit, že v situaci nejsou sami, vědí, kam se obrátit pro informace a pomoc.
Financování aktivit organizace je vázáno na granty a dotace poskytované například Evropským sociálním fondem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hlavního města Prahy, NF Veolia či NF Škoda auto.

CÍL ČINNOSTI ORGANIZACE
Zlepšení dostupnosti a kvality podpory neformálních pečujících v ČR.

Dílčí cíle:
- C1 zvýšení dostupnosti poradenství a adresné podpory dle specifických potřeb pečujícího
- C2 navýšení možností získání znalostí a dovedností pro neformální domácí péči
- C3 prevence syndromu vyhoření a sociální izolace pečujících a s tím spjatých zdravotních rizik

Mapa podpory pro pečující
Inovativní online nástroj pro hledání zdravotnických, odlehčovacích a dalších služeb, který pomáhá neformálním pečujícím snadno vyhledat služby a další pomoc pro péči přímo ve svém okolí.
Pravidelně aktualizovaná mapa podpory je dostupná na stránkách: https://www.pecujdoma.cz/hledam-sluzbu-ve-svem-okoli/Galerie

Soubory ke stažení