MAS

Podpůrná skupina rodičů pečujících o děti s autismem

Pozvánka na podpůrnou skupinu rodičů pečujících o děti s autismem, která se koná každý měsíc.

Místní akční skupiny (MAS)

Co jsou MAS Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.