Rodiny

Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 20. 12. 2021 usnesením číslo 548/21 schválilo Koncepci rodinné politiky Plzeňského kraje.