KDO JE NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ

obrazek
10. října 2023 12:42, Markéta Trhlíková

KDO JE NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ


Neformální pečující se starají převážně o seniory, ale i mladší dlouhodobě nemocné a osoby se zdravotním postižením. Jejich počet je na základě údajů MPSV o poskytnutých příspěvcích na péči odhadován na více než 400 tisíc.

Příspěvek na péči ovšem velká část pečujících nepobírá. Mezi pečujícími převažují ženy, většinou se jedná o ženy ve středním nebo důchodovém věku. Dle výzkumů prezentovaných Institutem pro sociální politiku a výzkum má s pečováním o osobu blízkou zkušenost každý pátý občan ČR.

I přes tato vysoká čísla zůstává neformální péče ve většině případů neviditelná a není ani finančně, ani společensky dostatečně oceněná. Jedná se přitom o práci náročnou a vyčerpávající, jak finančně, tak také psychicky a emočně. Neformální pečující mají ztíženou pozici na pracovním trhu, často musí z práce odejít a dostávají se do sociální izolace. Péče je zátěží pro kvalitu jejich života, pro jejich vztahy, vztahy v rodině i se širším okolím.