Kulatý stůl na téma Rodinná politika v obcích

obrazek
12. června 2024 07:33, Markéta Trhlíková

Síť pro rodinu, z. s. uspořádala dne 27.05.2024 kulatý stůl na Krajském úřadě Plzeňského kraje konaném pod záštitou paní Ing. Michaely Opltové, poslankyně Parlamentu České republiky a pana Martina Záhoře, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, investic a majetku.


Setkání se zúčastnili zástupci kraje, komunální politici a představitelé řady mateřských, rodinných a komunitních center z Plzeňského kraje. 

Proběhla prezentace a diskuze k prohloubení vzájemné spolupráce na tato témata:

- posílení spolupráce mezi centry a místními samosprávami při prosazování a podpoře rodinné politiky na místní úrovni a nastavování opatření primární prevence
- aktivní zapojení center jako aktérů primární prevence do vyjednávání a implementace akčního plánu Strategie rodinné politiky 2023 - 2030 a způsobu jeho naplňování
- představení pestrosti a principu fungování mateřských, rodinných a komunitních center
- pestrost nabídky center – pyramida služeb/přínosů společnosti a hodnota, kterou přinášejí
- příklady dobré praxe – kraj, obec, centra (dobrovolnická, profesionalizovaná, zřízení obcí)
- Síť pro rodinu, z.s. jako střešní organizace a podpora center v kraji

Více informací o Síti pro rodinu, z. s. naleznete v příloze a na webu www.festivalrodiny.cz a FB Sítě pro rodinu
Galerie

Soubory ke stažení