Ukončení kampaně 5. ročníku Festivalu rodiny

obrazek
28. června 2024 12:32, Markéta Trhlíková

Síť pro rodinu, z.s. uspořádala již 5. ročník celonárodní osvětové kampaně - Festival rodiny, která upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.

Do kampaně se zapojily prorodinné organizace se svými akcemi v období od 12. května do 16. června 2024. Síť pro rodinu, z.s. tuto kampaň pro letošní rok právě ukončila.

Záštitu nad letošním ročníkem kampaně převzali první dáma ČR paní Eva Pavlová, Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


Každá rodina má svá specifika, své potřeby, starosti i radosti. Všechny jsou však stejně důležité a stojí za naši plnou pozornost.


Organizace Síť pro rodinu, z.s. by ráda poděkovala všem, kdo letošní kampaň podpořili, nebo se jí aktivně zúčastnili. Více informací naleznete na jejich facebooku a webu kampaně.


Soubory ke stažení