Mezinárodní osvojení

obrazek
15. května 2023 15:14, Mgr. Andrea Vovolková
Jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení dítěte do 6 kalendářních měsíců ode dne jeho zařazení do evidence dětí, zpřístupní údaje z této evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině a současně zašle oznámení o těchto skutečnostech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Další informace k mezinárodnímu osvojení naleznete na stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně:

https://www.umpod.cz