Aktuality

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí pořádá pravidelné Dny otevřených dveří pro zájemce o osvojení a pěstounskou péči, které se konají každé první pondělí v měsíci od 16.00 hod. do 18.00 hod., na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, v I. poschodí, číslo dveří 162.

Pamětní list

Sdružení pěstounských rodin, z. s. udělilo při příležitosti 25. výročí svého založení Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje Pamětní list. Děkujeme!

Dětské centrum Plzeň informuje, že aktuálně má volnou kapacitu pro uzavření nových dohod o doprovázení pěstounských rodin.

Dětské centrum Plzeň informuje, že aktuálně má volnou kapacitu pro uzavření nových dohod o doprovázení pěstounských rodin. Volná kapacita je k dispozici pro zájemce z řad dlouhodobých pěstounů i pěstounů na přechodnou dobu.

Doprovázení pěstounských rodin Rozum a Cit, z. s.

Rozum a Cit, z. s., doprovázející nezisková organizace informuje, že aktuálně má volnou kapacitu na uzavření nových dohod o výkonu pěstounské péče. Cílovou skupinou organizace jsou pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu a poručníci, děti svěřené do pěstounské či poručnické péče a ostatní členové úzké rodiny.