Výtvarná soutěž „Můj život v pěstounské rodině“

obrazek
04. dubna 2016 09:33, aktualizováno 28. dubna 2016 12:23,

Plzeňský kraj vnímá pěstounskou péči jako prioritu v oblasti náhradní rodinné péče. I když se počet pěstounů každoročně zvyšuje, je potřeba aktivně vyhledávat další zájemce o tuto společensky prospěšnou činnost a soustavně s nimi pracovat. Krajský úřad Plzeňského kraje realizuje různé formy činností na podporu získávání nových pěstounů. Kromě pravidelných dní otevřených dveří pro zájemce o pěstounskou péči, které pořádá odbor sociálních věcí, proběhla např. výstava JÁ PĚSTOUN. Také jsou každoročně pořádána víkendová setkání pěstounských rodin.

Za účelem rozšíření povědomí veřejnosti o možnostech pěstounské péče, zřizuje Plzeňský kraj nový portál „pestouni.plzensky-kraj.cz“, který bude zastřešovat kampaň pro získávání nových pěstounů, a jehož publicitou bude mimo jiné i výtvarná soutěž „Můj život v pěstounské rodině“.

Soutěž „Můj život v pěstounské rodině“ vyhlásila Rada Plzeňského kraje a jedná se o výtvarnou soutěž určenou pro děti v pěstounské péči v našem kraji. Soutěžit se bude ve 3 věkových kategoriích: děti do 6 let, 6 – 11 let a 12 – 18 let. Klání vyvrcholí na podzim tohoto roku, kdy budou věcnými cenami oceněni vždy 3 vybraní soutěžící z každé věkové kategorie. Všechny děti, které odevzdají výkres do soutěže, obdrží drobný dárek.

K tomu člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeněk Honz uvádí: „Z nejhezčích výtvarných prací uspořádáme v měsíci září vernisáž v prostorách vstupní haly krajského úřadu. Po jejím skončení budou výkresy tvořit výzdobu prostor našeho odboru sociálních věcí.“

Na realizaci soutěže se budou spolupodílet nestátní neziskové organizace, které jsou doprovázejícími organizacemi pěstounských rodin. Jsou to Akademie nadání, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Domus – Centrum pro rodinu, LATUS pro rodinu, Rozum a cit, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň        a Sdružení pěstounských rodin – Poradna náhradní rodinné péče.